Geen producten (0)

Innerlijk Heilig Huwelijk

Innerlijk Heilig Huwelijk

We zijn de oermoeder
We zijn de oermoeder, ze drukt zich uit als ons en door ons heen. De oermoeder, de bron zijn wij. Ze leeft in ons, in moeder aarde, ze is de alles dragende adem die alles bezield, de wouden en bossen, de rivieren en bergen, de spirits en dieren. Ze leeft in onze gedachten, ze is het licht van onze ware natuur. Even mag zij dansen als kind, als moeder, als grootmoeder. Ze is de constante verandering, de continuïteit van Zijn. Ze is de beweging van leven en dood. Weet dat elke rol en elke levensfase een beweging is van de eeuwige allesdragende adem. Er is geen 'ik' die ontwaakt of oplost in de oermoeder. We waren het altijd al, zijn het nu en zullen het altijd zijn. Onze ware natuur is vrij bezield met de moeder rivier van onvoorwaardelijke liefde. Het 'ik' of persoonlijk zelf gevoel is een waanzinnig voertuig voor het pad van licht en liefde en mag de bedding zijn van de rivier van het Hart. 
Ze bevrucht de aarde en bezield onze handelingen, maakt onze grond vruchtbaar en laat ideeën groeien. Het samenvallen met deze rivier geeft vervulling en betekenis op een dieper niveau. 
Het licht van essentie ontwaakt op grote schaal als een parel van intuïtie die uit haar schulpje breekt. Ze voelt haar plaats en kent haar kosmische taak in het geheel. Lees meer> 

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren