Geen producten (0)

Kristallen en de Universele taal van Liefde

Kristallen en de Universele taal van Liefde

Dragers van licht
In kristallen ligt het licht, liefde en bewustzijn van de Broneenheid ingebed. 
Als voertuig van het eeuwig licht spiegelt een kristal de onveranderlijke essentie voorbij tijd en ruimte. Het herinnert je aan 'AL' dat al in je is. Een herinnering aan de fontein van Universele Liefde die je in je draagt. 

Afhankelijk van het specifieke bewustzijn dat een kristal belichaamt, opent en herinnert het ons aan eenheid als Ware Natuur. En draagt ons naar de Vormloze Essentie voorbij dit lichaam en dit leven alleen. Voorbij de hechting aan het kristal (als materieel object) opent het de deur naar binnen. De licht-essentie in het kristal raakt het Absolute in onszelf aan en draagt ons voorbij de sluiers van bewustzijn naar het samenvallen met het eeuwig Zelf. Er ontstaat expansie van het persoonlijk bewustzijn naar Universeel Eenheidsbewustzijn.
De vervulling hiervan hangt natuurlijk helemaal af van ieders eigen ontwikkeling en wat hierin geopenbaard, losgelaten, geheeld of bewustgemaakt mag worden. En het in de praktijk brengen hiervan. Lees meer> 

0 Reacties

Er is nog niet gereageerd

Reageer

Annuleren