Geen producten (0)

 

Alle sessies kunnen zowel live als op afstand

  Tijd  Prijs
Healing, reading of coaching 60 minuten  € 89,-
Healing, reading of coaching 30 mintuen  € 55,-
Consult 15 tot 20 minuten   € 27,50
Consult pakket vanaf 4x 15 tot 20 minuten  € 22,50 per keer

  

Heb je vragen over een sessie of wil je een sessie aanvragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

 

Een vrij innerlijk kind is het voertuig van je Ware Natuur

 

Tijdens de innerlijk kind sessies reizen we samen door de wereld(en) van het innerlijk kind en ontstaat heling, vrede en ruimte om vanuit je oorspronkelijkheid te Leven op Aarde. Een getraumatiseerd en/of angstig innerlijk kind vormt vaak een destructief gedrag door angst of onzekerheid, wat in de weg staat om vanuit de bedoeling van je Hart te Leven. Een Vrij innerlijk kind brengt d.m.v. speelsheid, creativiteit en vreugde het Hart in de materie. Vaak is het raadzaam om meerder sessies te doen voor het innerlijk kind, om zo de juiste verdieping te bereiken. 

 

In de sessies:

  • Ontmoet je innerlijk kind en herstel een gezonde innerlijke ouder-kind verbinding (Dit onderdeel heeft vaak meerdere sessies nodig)
  • Ontmoet je zielenkind en ervaar zijn/haar potentieel 
  • Ontmoet je sterrenkind (galactische afkomst)
  • Ervaar de activatie van het Gouden Kind wat als een Vrede, Vreugde en Vertrouwen in al je zijnslagen doorwerkt

 

Innerlijk kind

Ons innerlijk kind draagt de emotionele ervaringen vanuit de kinderjaren in dit leven. Door die ervaringen heeft het bepaalde voelsprieten ontwikkelt voor situaties en heeft deze leren beoordelen met 'goed' of 'fout', 'leuk' of 'niet leuk'. Het is een intuïtief en emotioneel Kompas geworden die haar/zijn wijsheid put uit die innerlijk bron van ervaringen. Het gevoelskompas van onze persoonlijkheid. 
In wezen is het innerlijk kind het voertuig die d.m.v. creativiteit, speelsheid nieuwsgierigheid en vreugde uitdrukking geeft aan het hart en de ziel. Het innerlijk kind navigeert via beide kanalen door het leven. (wat het heeft aangeleerd en wie je van nature bent). 
Wanneer deze impressies nog onbewust zijn of nog niet innerlijk geaccepteerd (ongeheeld) kan dit een blokkade vormen om vanuit je Ware Natuur op aarde te zijn. Een vrij innerlijk kind is hiervoor een essentieel voertuig. 


Zielenkind

Het Zielenkind draag het emotioneel lichaam, de wijsheid en het innerlijk kompas van de ziel (van alle levens). Wanneer deze vrij is van trauma is dit een voertuig voor de hoogste roeping en bedoeling van je ziel. Als een intuïtieve wijsheid en als een innerlijk weten brengt het de bedoeling van het Hoger Hart in de aardse realiteit en werkt het samen met de creativiteit en speelsheid van het innerlijk kind. Hoe je je presenteert in het leven is dan in overeenstemming met je innerlijke wereld. Vaak draagt het zielenkind nog een collectief trauma van de voorouders of uit de zielengroep. Hierdoor kan het zijn dat je de verbinding met deze innerlijke intuïtie moeilijk kan ervaren of herkennen. Of dat het zielenkind nog niet helemaal meedoet op aarde en zich nog wat terugtrekt of verstopt uit angst. De kwaliteit van het zielenkind is het 'weten en aanvoelen' vanuit een grotere realiteit. Wanneer deze zich veilig voelt op aarde en in het leven ervaar je overvloed en vertrouwen en is deze intuïtie en gevoeligheid je kracht. 


Sterrenkind

Het sterrenkind is je kosmische afkomst. Je Goddelijke Vonk en galactische oorsprong. In de sferen, nog voordat bewustzijn geboren wordt in een fysieke vorm (incarnatie van de ziel), is alles één. Er is geen jij en ik bewustzijn, maar een allesomvattende Leegte/Liefde. Het sterrenkind is de eerste en het meest subtiele bewustzijn die indaalt in de stof. Het sterrenkind draagt een oorspronkelijke empathische Kennis en Wijsheid. Een voelend en ervarend kompas vanuit je Ware Natuur en oorspronkelijkheid. In je kosmische blauwdruk, het sterrenkind liggen ook je essentiekwaliteiten. Het sterrenkind is raakbaar, onbevangen, helder en open en puur. Wanneer het sterrenkind geboren is, is er een open eenheidshart die zich vanuit de essentiekwaliteiten inzet voor een groter geheel vanuit lichtvoetigheid, vreugde en ontspanning. 


Gouden Baarmoeder kind

Het Gouden Baarmoeder kind is de vreugdevolle essentie, puur bewustzijn en het voelend en ervarend kompas vanuit de Bron. Het kent geen afgescheiden ervaringen of emoties.
Het heeft geen geheugen of kompas van goed of fout, maar is een nonduale essentie. Het is wakkere Liefde als een vormloos bewustzijn. 
Wanneer dit kinddeel geboren is is er een vreugdevolle, onthechte creatiestroom van vrede, aanvaarding en  vertrouwen.  

 

e-mail: info@nimvayu.com
Telefoon: 0591-547139